6 มิ.ย. นี้ พม.จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2565 ภายใต้แนวคิด “No Victims No Tears” :

6 มิ.ย. นี้ พม.จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2565 ภายใต้แนวคิด “No Victims No Tears” : วันน…

Read More