CPF จับมือ SOS และบ.เก็บสะอาด บริหารอาหารส่วนเกินเป็นเมนูอร่อย สะอาด ปลอดภัยกว่า 7 หมื่นมื้อ ให้ 85 ชุมชน พร้อมเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ :

CPF จับมือ SOS และบ.เก็บสะอาด บริหารอาหารส่วนเกินเป็นเมนูอร่อย สะอาด ปลอดภัยกว่า 7 หมื่นมื…

Read More