เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565 :

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565 :

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565 เมื่อวันที่ เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ชั้น สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระต่างๆ ของบริษัทฯ

สอบถามข้อมูลติดต่อคุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-0894351 Emailkeeradec@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/ FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

Related posts