ประธานรัฐสภา พร้อมปลัด พม. ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน มอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็กให้กลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากโควิด – 19 :

ประธานรัฐสภา พร้อมปลัด พม. ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน มอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็กให้กลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากโควิด – 19 :

วันที่ 13 พ.ค. 65 เวลา 18.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงมีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ป่วยติดเตียง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19

โดยวันนี้ (13 พ.ค. 65) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ร่วมลงพื้นที่ 3 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ เลย และหนองบัวลำภู เพื่อมอบหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ จังหวัดละ 10,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 30,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จังหวัดละ 2,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 6,000 ชิ้น ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งต่อให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อีกทั้งได้มอบนมผงสำหรับเด็กในโครงการ “พม. ปันสุข” เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ช่วยแจกจ่ายอย่างทั่วถึงต่อไป

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกลุ่มเปราะบางและประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด – 19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่

Related posts