นายจุติ ไกรฤกษ์(รมว.พม.) ร่วมกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน(รมว.ยธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดพิษณุโลก :

นายจุติ ไกรฤกษ์(รมว.พม.) ร่วมกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน(รมว.ยธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดพิษณุโลก :

วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดงาน ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Related posts