ธ.ไทยพาณิชย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล มอบเงินซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ ให้กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี :

ธ.ไทยพาณิชย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล มอบเงินซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ ให้กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี :

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี  พร้อมด้วย นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี รองประธานมูลนิธิฯ ,พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ กรรมการมูลนิธิฯ ,รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขาธิการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล โดย คุณณิฐิวัสส์ ภัสสิริวิชช์ ผู้จัดการเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่ขอนแก่น คุณณัฏยา คงเจริญ ผู้จัดการสาขาขอนแก่น คุณทวิช ทุมวัน ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณกนกพร โลหะบาล ผู้จัดการสาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ และคุณกฤษญา เชื้อเอี่ยมพันธ์ ผู้จัดการสาขาเทสโก้ โลตัส ขอนแก่น 2

ในโอกาสที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล มอบเงินจำนวน 600,000 บาท ให้กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้สำหรับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้พื้นที่ และได้ส่งมอบเงินจำนวน 187,000 บาท ที่มีผู้บริจาคผ่านทางมูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อช่วยเหลือโครงการการส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคณะผู้บริหารมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับมอบเงินดังกล่าว เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า ในนามของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ขอขอบพระคุณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นอย่างสูง ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคอีสาน และได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมายังมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอย่างดีเสมอมา

มะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรทั่วประเทศกว่าปีและ 14,000 คน โดยเกินกว่าครึ่งเป็นประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมาการดำเนินการของภาครัฐทำให้ปัญหาลดลงระดับหนึ่งแต่ยังขาดความต่อเนื่อง ในส่วนนี้จึงได้มีการร่วมมือกันของภาคเอกชน นำโดยศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ได้จัดตั้ง “มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี (THE FOUNDATION OF CHOLANGIOCARCINOMA)” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้คลี่คลายและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลและผลกระทบทางสังคมที่เกิดกับแก่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีสู่สาธารณะ และดำเนินการหรือร่วมกับองค์กรอื่นๆ ด้านสาธารณประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

โดยได้มีพิธีเปิดมูลนิธิฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและการดูแลรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตต่อไป “ร่วมเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีไปกับเรา” ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 551-427863-2 หรือ สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี” “ทุกบาทของท่านอุทิศ ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี”

Related posts