เติมความรู้ท่องเที่ยวยั่งยืน :

เติมความรู้ท่องเที่ยวยั่งยืน :

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. ให้การต้อนรับ นายแรนดี้ เดอร์แบนด์ (Mr. Randy Durband) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC) ในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตร Sustainable Tourism Training Program หรือ STTP ของ GSTC โดยมี ดร. มีฮี คัง (Dr. Mihee Kang) ผู้อำนวยการหลักสูตรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก GSTC เป็นวิทยากร และมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศัยภาพบุคลากรขององค์กรให้สามารถสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ยังได้หารือกับนายแรนดี้ ถึงการออกแบบการอบรม STTP ระดับผู้บริหารในโอกาสต่อไป

Related posts