การกีฬาแห่งประเทศไทย นำร่อง 24 จังหวัด ยกระดับมาตรฐานคัดเลือกนักกีฬา ต่อยอดความสามารถเด็กไทย :

การกีฬาแห่งประเทศไทย นำร่อง 24 จังหวัด ยกระดับมาตรฐานคัดเลือกนักกีฬา ต่อยอดความสามารถเด็กไทย :

การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาภูมิภาค นำร่อง 24 จังหวัด สนับสนุนให้เยาวชนที่มีใจรักในการเล่นกีฬา พัฒนาความสามารถต่อยอดเป็นนักกีฬาที่ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญชำนาญ นำไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับอาชีพได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านกีฬาอีกทางหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, นครพนม, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อุดรธานี, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, ชลบุรี, จันทบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, พัทลุง, สงขลา, ยะลา, สตูล, ตรัง, ภูเก็ต, กระบี่, ราชบุรี และกาญจนบุรี

อีกทั้งยังเชิญชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ สร้างภูมิต้านทาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะไม่มีความรุนแรงเท่าที่ผ่านมา แต่การมีสุขภาพที่ดี ก็ทำให้คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ดีตามไปด้วย

Related posts