มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ แพลตฟอร์มมาเนโกะ ลงนามร่วมมือ MOU สร้างหลักสูตรคุณภาพด้านโซเชียลคอมเมิร์ซ :

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ แพลตฟอร์มมาเนโกะ ลงนามร่วมมือ MOU สร้างหลักสูตรคุณภาพด้านโซเชียลคอมเมิร์ซ :

มาเนโกะ แพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซครบวงจรในเครือบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังในการเป็นพันธมิตร จัดหลักสูตรโซเชียลคอมเมิร์ซรายแรกของไทย ที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ให้นักศึกษา พร้อมสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ สอดรับสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดแรงงานในปัจจุบัน นำโดย ธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด และ ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้ได้มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนกลุ่มวิชาเฉพาะผู้ประกอบการยุคใหม่ ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งจะนำร่องในรุ่นแรกร่วม 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนในการลงมือทำธุรกิจดิจิทัล ทั้งการศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติที่เข้มข้น ผ่านแพลตฟอร์ม มาเนโกะ ในเครือบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ซึ่งได้มีการร่วมมือกันในการออกแบบหลักสูตรที่นักศึกษาในแต่ละสาขา สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้จริง โดยจะได้ศึกษาครบในทุกมิติ อาทิ ระบบการจัดการร้านค้า ระบบจัดการสินค้า และวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้จากโครงการ ผ่านคุณภาพของคอนเท้นต์ การสร้างการรับรู้ที่ส่งผลถึงการปิดการขาย ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานจากการทำธุรกิจดิจิทัลทุกสิ้นเดือน ตลอดระยะเวลา 4 เดือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คุณภาพกับนักศึกษาอย่างแท้จริง สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็จะต่อยอดจากรุ่นแรก ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะอื่นๆ ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นถัดไป”

ธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เผยว่า “องค์กรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องจากจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่า หลายๆ อย่างต้องมีการการปรับตัว ทั้งเศรษฐกิจ หรือตลาดแรงงาน การร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในการวางแนวทางร่วมกัน เนื่องจากทางทางจันวาณิชย์ ได้ดำเนินกิจการมากว่า 100 ปีในประเทศไทย เราจึงมีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีที่จะทำอย่างไรให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้นำไปพัฒนาบนแพลตฟอร์ม มาสู่หลักสูตรให้นักศึกษา ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการเรียนรู้ ซึ่งการทำงานในอนาคตหรือ Future of work ไม่ได้มีประสบการณ์จากวิชาการอย่างเดียว แต่เกิดจากการแชร์จากธุรกิจที่มีความต้องการจริงๆ ซึ่งเราเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้แล้วในภาคธุรกิจจริง มาให้นักศึกษาได้ใช้ ทุกคนจะได้เรียนไปด้วย มีรายได้เสริมไปด้วย การร่วมมือกับครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดี และต่อยอดไปยังส่วนอื่นได้ต่อไปยังอีกแพลตฟอร์มของเราคือ Next Work ที่สามารถ ฝากโปรไฟล์ไว้ในแพลตฟอร์ม ซึ่งในส่วนของภาคธุรกิจก็มาสามารถมาเลือกนักศึกษาในการให้งานที่ตอบโจทย์กับหน่วยงานได้อีกด้วย”

อาสา ผิวขำ Deputy Managing Director  บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด  เผยถึงการนำแพลตฟอร์มมาเนโกะ ตัวจริงของโลกตลาดโซเชียลคอมเมิร์ซสู่หลักสูตรคุณภาพให้นักศึกษาว่า “สิ่งที่ทางองค์กรให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลให้แต่ละองค์กรประสบความสำเร็จ อีกทั้งในโลกตลาดโซเชียลคอมเมิร์ซมีแนวโน้มเติบโตถึง 17% การที่นักศึกษารุกตลาดนี้ได้เร็ว ถือเป็นโอกาสสำคัญ ในการต่อยอดสู่การสร้างอาชีพของตนเอง ในส่วนของ Maneko Academy จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพด้านดิจิทัล จึงได้มีการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการจัดทำหลักสูตรพิเศษร่วมกันเพื่อนักศึกษา นอกจากจะได้ความรู้ด้านโซเชียลคอมเมิร์ซแบบเจาะลึก ยังได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มจาก ManekoSocial.com ในการได้ลงมือทำจริงทั้งส่วนของ การจัดการร้านค้า ระบบจัดการสินค้า และระบบจัดส่งสินค้า แบบครบวงจร สามารถพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือทำงานได้สายดิจิทัล รวมถึงสามารถเป็นตัวแทนในการขายสินค้า หรืออินฟลูเอนเซอร์ผ่าน Maneko Market  ได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากหลักสูตร นักศึกษายังได้ลงมือทำจริง เวิร์คช้อปผ่านสตูดิโอ Live Commerce และ Post Commerce ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงเบื้องหลังการทำงานทั้งหมด เป็นการเรียนที่ครอบคลุมและตอบโจทย์นักศึกษาอย่างแท้จริง เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ทุกคนจะสามารถก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ หรือตลาดแรงงานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน”

จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมตัวจริงด้านการศึกษาสู่การสร้างอาชีพ และมาเนโกะตัวจริงด้านแพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมิร์ซ มั่นใจได้ว่า ผลผลิตจากนักศึกษาที่จบโครงการ จะเป็นบุคลากรด้านดิจิทัลรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนวงการตลาดออนไลน์ให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ให้ความสำเร็จเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

สนใจข้อมูลระบบโซเชียลคอมเมิร์ซของแพลตฟอร์ม Maneko หรือโครงการ Maneko Social Commerce Class ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Fanpage : Maneko Market , Maneko Influencer และ www.manekosocial.com , www.manekomarket.com

Related posts