เปิดรับสมัคร ครู อาจารย์ ทั่วประเทศ โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๒๐ :

เปิดรับสมัคร ครู อาจารย์ ทั่วประเทศ โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๒๐ :

ตามรอยเจ้าหญิงนักพัฒนา สัมผัสวิถีความยั่งยืน เรียนรู้และศึกษาการทำเกษตรกรรมพีชไร่ พืชสวน และการปลูกผักในครัวเรือน เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบในฟาร์มของโครงการ นำไปพัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN SDG 2030 เพื่อนำไปบูรณาการพัฒนาปรับใช้ในหลักสูตรการสอนสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กร

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๒๐ จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี สำหรับครูอาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านอื่นๆที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 20  – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE : The King’s Journey

Related posts