(บนส.) รุ่นที่ ๑๗ ขอเชิญชมและร่วมงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้าดัดแปลง :

(บนส.) รุ่นที่ ๑๗ ขอเชิญชมและร่วมงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้าดัดแปลง :

“หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่17 (บนส.17)” กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมและร่วมงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพมหานคร ครั้งแรกบนเกาะรัตนโกสินทร์ สนใจเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการและการเสวนา “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion : Beyond BMA)” ภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) รุ่นที่ ๑๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐–๒๒.๐๐ น. งานเสวนา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และเยี่ยมชมตัวอย่างผลงานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ณ ลานคนเมือง ดูรายละเอียด https://lin.ee/J7bPC9V

(ข้อมูลจาก พันตำรวจเอก ภัคพงศ์ สายอุบล รองผู้บังคับการฯ : นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่17(บนส.17) ผู้แทนข่าวสารหลักสูตร บนส.17

Related posts