OKLS ชวนร่วมอบรมครูออนไลน์ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” ฟรี ร่วมยกระดับการศึกษาไทยรอบด้าน โอกาสครบรอบ 24 ปี :

OKLS ชวนร่วมอบรมครูออนไลน์ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” ฟรี ร่วมยกระดับการศึกษาไทยรอบด้าน โอกาสครบรอบ 24 ปี :

OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก เชิญชวนคุณครูทั่วประเทศไทยร่วมอบรมออนไลน์ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” จำนวน 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน ฟรี ในโอกาสครบรอบ 24 ปี OKLS ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ OKLS แนะนำเทคนิคในการใช้งาน ตลอดถึงการออกแบบการสอนในรูปแบบเกม พร้อมรับเกียรติบัตรหลังจบการอบรม ตอกย้ำการเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอย่างรอบด้าน และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่ทุกประเภทองค์กร ทั้งภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ โดยจะจัดอบรม ฯ ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 (ภาษาจีน) และ 23-24 ตุลาคม 2565 (ภาษาญี่ปุ่น) สมัครร่วมกิจกรรมอบรมฯ และดูรายละเอียดทาง www.OKLS.net สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 รับจำนวนจำกัด

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยน พร้อมรับกับสถานการณ์มากที่สุด จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โรงเรียนทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมถึง OKLS ต้องปรับรูปแบบการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจัยสำคัญของชั้นเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ นอกจากตัวครูผู้สอนจะต้องมีทักษะทางการสอนที่ดีแล้ว สื่อการสอนออนไลน์ ก็นับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเปิดรับความรู้ต่างๆ ของนักเรียน ทั้งนี้ OKLS เล็งเห็นว่าโปรแกรม PowerPoint ถูกนำมาใช้สร้างสื่อประกอบ การสอนออนไลน์มากที่สุด จึงได้จัดโครงการอบรมครู “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” เนื่องในโอกาส OKLS ฉลองครบรอบ 24 ปี เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการผลิตสื่อการสอนให้แก่คุณครูในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการตอบแทนสังคม ในฐานะที่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สั่งสมองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาเทคนิคทักษะการสอนภาษาจีน และญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ปี จึงต้องการถ่ายทอดผ่านการอบรม เพื่อให้คุณครูได้นำเทคนิคต่าง ๆ นำไปบูรณาการออกแบบสื่อการสอน สามารถนำไปใช้ช่วยเพิ่มสีสัน และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยประยุกต์ใช้ได้ทั้งในห้องเรียนออนไลน์ และออนไซต์

โครงการอบรมครู “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” เนื่องในโอกาส OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ครบรอบ 24 ปี ครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตรจำนวน 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน เนื้อหาครบถ้วนในการใช้โปรแกรม PowerPoint ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เทคนิคในการใช้งาน ตลอดถึงการออกแบบการสอนในรูปแบบเกม ถ่ายทอดโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ OKLS ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ และสร้างสรรค์สื่อการสอนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น และนอกจากนี้คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมยังได้รับไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง และ template PowerPoint สำเร็จรูป สำหรับสร้างสื่อการสอนรูปแบบเกม เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดการใช้งานในชั้นเรียนของตัวเองต่อไปอีกด้วย พร้อมรับเกียรติบัตรหลังจบการอบรม โดยแบ่งประเภทหลักสูตรการอบรม ดังนี้ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint สำหรับภาษาจีน จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2565 และ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint สำหรับภาษาญี่ปุ่น จะจัดขึ้นใน 23 – 24 ตุลาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 16:00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง) โดยเปิดโอกาสให้คุณครูสอนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในประเทศ สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยสามารถสมัครร่วม โครงการอบรมครู “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” เนื่องในโอกาส OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ครบรอบ 24 ปี ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 (รับจำนวนจำกัด) ทาง www.OKLS.net ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: OKLSSchool หรือ Line: @OKLS และ Tiktok ของ OKLS ได้ที่ @OKLS

Related posts