สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26-30 กันยายน 2565 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26-30 กันยายน 2565 :

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากหาบละ 711บาท เป็นหาบละ 717 บาท เนื่องจากสภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตชะลอตัว

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 670.25 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวลดลง ความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดสหรัฐฯ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 12% ส่วนคุณภาพข้าวโพดที่กำลังครบอายุที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม (Good to Excellent) อยู่ที่ 55% เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านสภาพอากาศในสัปดาห์หน้าจะยังคงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว ขณะที่ประเทศบราซิลมีความคืบหน้าการเพาะปลูกที่เร็วกว่าปัจจุบัน โดย Safras & Mercado รายงานความคืบหน้าอยู่ที่ 32% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ 28% และสภาพอากาศคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนกระจายตัวทั่วทุกพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชื้นในดินให้เหมาะสมต่อข้าวโพด ในทางตรงกันข้ามประเทศอาร์เจนตินาปริมาณน้ำฝนบางเบา ตลาดติดตามรายงาน USDA Quarterly Grains Stock ที่จะประกาศในคืนวันศุกร์นี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ระดับสต๊อกคงเหลือฤดูกาล 2564/65 อยู่ที่ 1,512 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าข้อมูลล่าสุดซึ่งอยู่ที่ 1,525 ล้านบุชเชล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท จากค่าเงิน US Dollar ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาของประเทศผู้นำเข้าปรับสูงขึ้น ส่งผลให้เริ่มมีการชะลอการซื้อในแต่ละประเทศ ประกอบกับความกังวลในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศที่ต่ำกว่าคาดการณ์ อาจจะทำให้ความต้องการในตลาดลดลง ขณะที่การเพาะปลูกฝั่งอเมริกา สภาพอากาศยังคงเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ทำให้คาดการณ์ผลิตต่อไร่ยังอยู่ในระดับที่ดี

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ราคาอยู่ที่ 1,408.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 412.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองอยู่ที่ 8% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยที่ 13% และสัดส่วนที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม (Good to Excellent) เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 52% ขณะที่ประเทศบราซิลปัจจุบันเริ่มมีการลงเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลใหม่ 2565/66 โดย Safras & Mercado รายงานความคืบหน้าอยู่ที่ 2% ของพื้นที่คาดการณ์ เร็วกว่าค่าเฉลี่ยและปีที่ผ่านมา เนื่องจากในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำฝนเบาบาง ทำให้เกษตรกรสามารถลงพื้นที่เพาะปลูกได้ ด้านตลาดคาดการณ์ตัวเลขในรายงาน USDA Quarterly Grains Stock สำหรับถั่วเหลืองระดับสต๊อกจะอยู่ที่ 242 ล้านบุชเชล มากกว่าข้อมูลล่าสุดเล็กน้อยที่ 240 ล้านบุชเชล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ปลาป่นทั้งนำเข้าจากประเทศเปรูและภายในประเทศจีนราคาซื้อยังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อย โดยความต้องการใช้ในประเทศจีนเริ่มปรับตัวลงเนื่องจากกำลังเข้าสู่นอกฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งอาจทำให้ราคาอ่อนตัวลงได้

ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะปรับลดลง

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ราคาปรับลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนตัว ขณะที่ตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาทรงตัว

ตลาดซื้อขายข้าวในต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 461 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 449 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 392 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 383 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,550 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,300 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงสุกรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดยังอยู่ในระดับที่เพียงพอ ขณะที่สภาวะฝนตกและอุทกภัยในหลายพื้นที่กระทบต่อการซื้อขาย ประกอบกับเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2565 ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรอ่อนตัวลงเล็กน้อย

ขณะที่หมูลักลอบยังมีอย่างต่อเนื่อง ผู้เลี้ยงสุกรประเมินภาพการจับกุมได้ยังคงไม่ถึง 1% ของการลักลอบทั้งหมดในแต่ละช่วง

ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ ประกอบกับภาวะฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้การบริโภคลดลง

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำ ไข่ไก่ คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทรงตัวอยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท กำลังซื้อลดลงจากภาวะฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ประกอบกับอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Related posts