อึ้ง! ยังพบเกลื่อน ซากสัตว์ (ชิ้นส่วนสุกร,ขาไก่) ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ยังหลั่งไหลเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง :

อึ้ง! ยังพบเกลื่อน ซากสัตว์ (ชิ้นส่วนสุกร,ขาไก่) ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ยังหลั่งไหลเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง :

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน คุมเข้มตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องการการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามนโยบาย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร์

วันนี้เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กองสารสัตรและกักกัน กรมปศูสัตว์ เจ้าหน้ากรมศุลกากร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ กองกำกับการ1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการสอบสวนกลาง เข้าตรวจสอบห้องเย็นบริษัทนาสาครห้องเย็น จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกิจการลักษณะรับฝากและผลิตจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์

จากการตรวจสอบพบซากสัตว์ (สุกร,ขาไก่) นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย

1.สามชั้นจากประเทศอิตาลีและเยอรมัน จำนวน 70 ตัน

2.ซี่โครง จากประเทศบราซิล จำนวน 40 ตัน

3.ขาไก่จากประเทศบราซิล จำนวน 25 ตัน

4.ขาไก่จากประเทศตุรกี จำนวน 25 ตัน

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตาม มาตรา 31 วรรค 1 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร

ราชอาณาจักร มีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 68 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 22 เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา 20 หรือประกาศกำหนด เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย มีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 65 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยนำตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อหาเชื้อโรคตามพรบโรคระบาดสัตว์และสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อไป

Related posts