สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2565 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2565 :

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

สภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดชะลอตัว ทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับเพิ่มขึ้นจากหาบละ 732 บาท เป็นหาบละ 741 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 693.0 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจัยภายนอกตลาดเรื่องสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยตลาดมีความกังวลว่ารัสเซียจะไม่ต่อสัญญาข้อตกลงส่งออกธัญพืชของยูเครน ที่จะครบอายุสัญญากลางเดือนพฤศจิกายนนี้ อีกทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ที่ 31% ช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 34% ขณะที่คุณภาพข้าวโพดที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงยอดเยี่ยมเพิ่มขึ้น 2% เป็น 54% ด้านประเทศอาร์เจนตินาสภาพอากาศยังคงแห้งแล้ง เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกเพื่อรอปริมาณน้ำฝน โดยความคืบหน้าการเพาะปลูกปัจจุบันอยู่ที่ 13% เพิ่มขึ้นเพียง 1% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา สวนทางกับประเทศบราซิลที่สภาพอากาศดีเหมาะสมต่อข้าวโพดที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งปัจจุบันลงปลูกไปแล้ว 47% และกระทรวงเกษตรประเทศบราซิล (CONAB) ได้ออกประกาศตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดประเทศบราซิลอยู่ที่ 126.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากประกาศเดือนที่ผ่านมา 1.5 ล้านตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท โดยการเก็บเกี่ยวฝั่งสหรัฐอเมริกายังอยู่ในระดับที่ดีเช่นเดิม แต่ยังคงต้องติดตามรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ว่าคาดการณ์ผลผลิตจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพาะปลูกฝั่งประเทศบราซิลและอาร์เจนติน่าที่ค่อนข้างเบาบาง

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ราคาอยู่ที่ 1,376.25 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ 406.0 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ที่ 44% เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 41% รวมถึงระดับคุณภาพถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงยอดเยี่ยมปรับเพิ่มขึ้น 2% เป็น 57% ด้านอุปสงค์จากประเทศจีนจะเริ่มทยอยกลับมาอีกครั้งหลังจากหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีน ขณะที่ประเทศอาร์เจนตินาคาดว่าจะเริ่มปลูกถั่วเหลืองในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า แต่สภาพอากาศของประเทศอาร์เจนตินายังคงคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะเบาบาง ส่วนประเทศบราซิลการเพาะปลูกถั่วเหลืองสามารถดำเนินการไปได้อย่างปกติ โดยสภาพอากาศมีปริมาณน้ำฝนสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความชื้นในดิน ด้านตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศบราซิล กระทรวงเกษตรประเทศบราซิล (CONAB) ได้ปรับเพิ่มตัวเลขขึ้นมาอยู่ที่ 152.3 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.0 ล้านตัน จากตัวเลขที่คาดการณ์ก่อนหน้า เนื่องจากมีการปรับขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สถานการณ์ซื้อขายปลาป่นในประเทศจีน ปริมาณซื้อปลาป่นหน้าท่าเรือปรับตัวสูงขึ้น หลังจากวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีน ขณะที่สต๊อกหน้าท่าเรือปรับลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนทั้งปลาป่นนำเข้าจากเปรูและผลิตภายในประเทศปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวในต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 453 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 442 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 391 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 382 เหรียญสหรัฐ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,530 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,300 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงสุกรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม โดยเทศกาลกฐินทั่วไทย 1 เดือน นับจากวันออกพรรษาที่ 10 ตุลาคม 2565 จะเป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการบริโภค ขณะที่สภาวะฝนตก น้ำท่วม ที่ยังคงกระจายตัวในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มทรงตัวต่อเนื่อง

ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท โดยภาพรวมการบริโภคลดลงจากภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ราคาทรงตัวที่ฟองละ 3.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Related posts