อพท. คว้ารางวัลพาต้า 2022 ดัน “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง” ถึงฝั่ง :

อพท. คว้ารางวัลพาต้า 2022 ดัน “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง” ถึงฝั่ง :

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พาต้า) ได้มอบรางวัล PATA Gold Awards 2022 ให้แก่ อพท. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและผลักดันชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ อพท. เข้าไปพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โดยมี สํานักงานพื้นที่พิเศษ 2 (อพท.2) รับผิดชอบดําเนินงาน โดยได้พัฒนาและยกระดับร่วมกับภาคีเครือข่ายจนบรรลุเป้าหมาย ชุมชนบ้านโคกเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและแหล่งเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community-based Tourism (CBT) ที่ได้มาตรฐาน รางวัลที่ได้รับนี้เป็นประเภทความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม : ด้านมรดก (Heritage) ซึ่ง อพท. ได้ผลักดันเข้าสู่การประกวดภายใต้แนวคิด “ชุมชนบ้านโคกเมืองฟื้นคืนชีวิตให้มรดกผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้บ้านโคกเมือง เป็นชุมชนที่มีเชื้อสายไทยลาว และไทยเขมร ที่สามารถนำฐานทุนทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความโดดเด่นด้านโบราณสถาน โดยเฉพาะปราสาทเมืองต่ำ และสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาไฟโบราณ มาพัฒนาให้เกิดเป็นกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านแนวความคิดสร้างสรรค์และได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Related posts