พม. เร่งช่วยชายสูงอายุป่วยเรื้อรัง ไร้คนดูแล รับเข้าสงเคราะห์ในบ้านบางแคด่วน :

พม. เร่งช่วยชายสูงอายุป่วยเรื้อรัง ไร้คนดูแล รับเข้าสงเคราะห์ในบ้านบางแคด่วน :

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ กระทรวง พม. โดย นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนวัดมงคลวนาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม หลังจากได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากประธานชุมชนวัดมงคลวนาราม

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ชายดังกล่าวอายุ 65 ปี ป่วยเรื้อรังเป็นวัณโรค สภาพร่างกายผอม มีอาการไอและมีเสมหะ ต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพียงเล็กน้อย แต่ยังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยสิทธิตามบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท นอกจากนี้ ชายดังกล่าวอาศัยอยู่เพียงลำพังในห้องเช่าที่ถูกจัดไว้เป็นห้องเก็บของ เนื่องจากภรรยาเสียชีวิตแล้ว แต่ได้รับความช่วยเหลือจากประธานชุมชนวัดมงคลวรารามในการให้อาศัยอยู่ชั่วคราว โดยจัดหาอาหารและจ้างเพื่อนบ้านคอยดูแล วันละ 100 บาท ทั้งนี้  กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการรับตัวชายดังกล่าวเข้าไว้ในการสงเคราะห์ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามหาญาติพี่น้องของชายดังกล่าวต่อไป

Related posts