สุรินทร์/รัตนบุรี/ ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองกําลังสุรนารีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม :

สุรินทร์/รัตนบุรี/ ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองกําลังสุรนารีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม :

1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มผู้สื่อข่าวชมรมนักวิทยุ และโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยกองกําลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ ได้นําถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ลงไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านจานหมู่ 6-8-9 ตำบลทับใหญ่ จำนวน 800 ชุด และบ้านโนนทรายหมู่6 ตำบลดอนแรด จำนวน 200ชุด หลังจากทั้ง 4 หมู่บ้านได้ประสบภัยน้ำท่วมหนักจนทั้งหมู่บ้านเป็นเกาะถูกตัดขาดนานเกือบ 1 เดือนจนระดับน้ำได้ลดระดับลงจนสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติและทำให้นาข้าวขอเกษตรกรนั้นเสียหายเกือบทั้งหมดพร้อมสัตว์เลี้ยงบางส่วน…

โดยได้มีนายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภอรัตนบุรีหัวหน้า กลุ่มงานบริหารปกครอง พร้อมด้วยนางจันทร์ดี จ้อยสระคู กํานันตำบลทับใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านจานทั้ง 3 หมู่และตัวแทนชาวบ้านครัวเรือนผู้ที่ประสบภัยฯ จำนวน 500 คนให้การต้อนรับ ซึ่งใช้สถานที่รับแจกสิ่งของถุงยังชีพ  ณ ศาลาภายในวัดบ้านจานรัตนารามเป็นจุดรับมอบสิ่งของถุงยังชีพในครั้งนี้

จากนั้นทีมผู้สื่อข่าวชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์และกองกําลังสุรนารีได้พักรับประทานอาหารซึ่งทางผู้นําชุมชนตำบลทับใหญ่ ได้จัดเตรียมคอยต้อนรับอาหารเที่ยงก่อนจะได้ออกเดินทางไปมอบถุงยังชีพอีกจำนวน 200 ชุด ที่บ้านโนนทราย หมู่6 ตำบลดอนแรดโดยมีนางณัฐมน ศรีทะโร กํานันตำบลดอนแรดและผู้ใหญ่บ้านโนนทรายหมู่6 พร้อมชาวบ้าน 200 ครัวเรือนให้การต้อนรับและรับแจกถุงยังชีพโดยบ้านโนนทรายเป็นหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมขังนานเกิน 1 เดือนและเป็นหมู่บ้านที่เสียหายหนักสุดทั้งหมู่บ้านต้องถูกตัดขาดเป็นเกาะมานานเกิน1เดือน

บุญเรือง เกษรจันทร์/ภาพข่าว/สุรินทร์/รายงาน

Related posts