พม. พาเด็กเข้าคุ้มครองเพิ่ม 21 คน หลังคัดแยกออกจากสถานสงเคราะห์เอกชน ที่ จ.สมุทรสงคราม :

พม. พาเด็กเข้าคุ้มครองเพิ่ม 21 คน หลังคัดแยกออกจากสถานสงเคราะห์เอกชน ที่ จ.สมุทรสงคราม :

วันนี้ (3 พ.ย. 65) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์เอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสงคราม ว่า หลังจากทีม One Home พม. จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ ได้คัดแยกเด็ก 8 คนแรก แล้วนำออกมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ล่าสุด เย็นวานนี้ (2 พ.ย. 65) ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสถานสงเคราะห์ดังกล่าว กระทรวง พม. โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และราชบุรี ได้ร่วมกันคัดแยกเด็ก 21 คน และช่วยนำออกมาด้วยความสมัครใจ ซึ่งขณะนี้ มีเด็กรวมทั้งสิ้น 29 คน อายุระหว่าง 1 – 20 ปี อยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพของกระทรวง พม.

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเด็กอีกกว่า 20 คน ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจออกจากสถานสงเคราะห์ดังกล่าว วันนี้ (3 พ.ย. 65) ทีมสหวิชาชีพจะประชุมหาแนวทางร่วมกันเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเด็กโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กระทรวง พม. ต้องนำเด็กทั้งหมดมาอยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

Related posts