ศรัทธาหลั่งไหล ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดนาโพธิ์ อ.ท่าบ่อ สมทบทุนบูรณะเสนาสนะ :

ศรัทธาหลั่งไหล ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดนาโพธิ์ อ.ท่าบ่อ สมทบทุนบูรณะเสนาสนะ :

เทศบาลเมืองท่าโขลง ปทุมธานี ร่วมกับสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนบูรณะเสนาสนะ วัดนาโพธิ์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมยอดกฐินกว่า 1.6 ล้าน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2565 ที่ วัดนาโพธิ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี, พันโท ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นนักธุรกิจ ประชาชน พุทธศาสนิกชนจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะวัดนาโพธิ์ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

วัดนาโพธิ์ ได้รับการประกาศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นวัดตามกฎหมายเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยมี พระครูพิพัฒนธรรมาจาร เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 9 รูป มีแม่ชี และอุบาสกอุบาสิกา อยู่ปฏิบัติธรรม 6 คน และจำต้องสร้างเสนาสนะให้มั่นคง ซึ่งในปี 2565 มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ศาลาบำเพ็ญกุศล(สวดอภิธรรม), ถนนคอนกรีตรอบเมรุเผาศพ, งานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญ และห้องน้ำ

ภายในงานมีผู้มีจิตศรัทธา จัดตั้งโรงทานกว่า 20 ร้าน ให้ประชาชนที่มาร่วมงานมหากุศลได้รับประทาน อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้องอีกด้วย โดยยอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ รวม 1,602,800 บาท

Related posts