เอ- พศิน พากราบ พระธาตุพังพวน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำอุดรธานี :

เอ- พศิน พากราบ พระธาตุพังพวน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำอุดรธานี :

เอ- พศิน เรืองวุฒิ พิธีกรจากรายการ นาคาทีวี วันนี้จะพาไปชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่ง ประจำจังหวัด อุดรธานี ซี่งเป็นที่เคารพสักการะ ของประชาชน พร้อมกับไหว้ สัตตมหาสถาน 7 แห่ง สถานที่เสวยวิมุตสุข ของพระพุทธเจ้า 7 สัปดาห์ ที่มาพร้อมกับ พลังแห่งศรัทธา

วันนี้ฟ้าโปร่ง และอากาศดีมากๆ และมีโอกาสมาเยือนจังหวัดอุดรธานีอีกครั้ง พร้อมพามาพูดคุยกับ พระมหาเต้ย พระเลขาเจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน ร่วมสนทนา และพาทุกท่านชม สัตตมหาสถาน 7 แห่ง (จำลอง) สถานที่เสวยวิมุตสุข ของพระพุทธเจ้า 7 สัปดาห์ หลังจากได้ตรัสรู้ ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์ ได้แก่

สัปดาห์ที่ 1 เสด็จประทับใต้ร่มไม้มหาโพธิ์

สัปดาห์ที่ 2 เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ จ้องพระเนตรดูต้นมหาโพธิ์

สัปดาห์ที่ 3 เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น

สัปดาห์ที่ 4 เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ ประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย

สัปดาห์ที่ 5 เสด็จไปประทับใต้ร่มไม้ไทร อชปาลนิโครธ ทรงถูกธิดาทั้ง 3  ของพญามารวัสตีใช้กริยายั่ว

สัปดาห์ที่ 6 เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้ร่มไม้จิก โดยมี พญามุจลินท์นาคราช แผ่พังพานกันฝนให้

สัปดาห์ที่ 7 เสด็จประทับภายใต้ร่มไม้เกดชื่อ ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน

ก่อนพาไปชม บ่อน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพญานาค คือ สระมุจลินท์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สระพญานาค

รวมพาชมสถานที่สำคัญในบริเวณวัด เช่น โบสถ์มหาอุตม์ (ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยเชษฐ์) โดยมีพระทันใจประดิษฐ์สถานแห่งนี้ด้วย

ไฮไลต์ที่สำคัญของวัดแห่งนี้ คือ สระมุจลินท์ ที่มีเรื่องเล่าอย่างปาฎิหารย์ ที่ชาวบ้านร่วมใจกันหาหินศิลาแลงมา เพื่อที่จะทำขอบบ่อ แต่ก็หาหินไม่เจอสักก้อน จนมีชีปะขาวท่านหนึ่ง มาช่วยการดำเนินการต่อสร้างราบรื่น อย่างเหลือเชื่อ

ที่สุดท้าย พาไว้พระธาตุบังพวน สถานที่เก็บพระบรมสาริกธาตุของ องค์พระพุทธเจ้า ในส่วนกระเพราะปัสาวะ และ พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) ในองค์พระธาตุยังมีพระทองคำมากมายที่ทุกวันนี้ยังหาร่องรอยไม่เจอ ซึ่งถูกสร้างสมัยพระชัยเชษฐ์ที่ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ทรงให้สร้างวัด เมื่อมาถึงที่ภูเขาลวง เห็นองค์พระธาตุไม่มีเจดีย์ ครอบท่าน ก็ทรงให้สร้างครอบไว้เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา

ติดตามชม คลิปรายการ นาคาทีวี ได้ที่ช่อง Youtube นาคาทีวี

#นาคาทีวี

Related posts