ธนาคารแห่งอเมริกาจัดกิจกรรม Volunteer Day พัฒนาโรงเรียนภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF :

ธนาคารแห่งอเมริกาจัดกิจกรรม Volunteer Day พัฒนาโรงเรียนภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF :

ธนาคารแห่งอเมริการ่วมพัฒนาสังคมจัดกิจกรรม Volunteer Day เปิดโอกาสให้บุคลากรธนาคารร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดปากช่อง  (จันทรานุมาศวิทยาคาร) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)

นางนิดา ภักดีกุลสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ธนาคารแห่งอเมริกา กล่าวว่า “นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่บุคลากรธนาคารแห่งอเมริกาของเราได้มีโอกาสมาจัดกิจกรรมอาสาVolunteer Day พัฒนาโรงเรียนวัดปากช่อง  (จันทรานุมาศวิทยาคาร) ในจังหวัดราชบุรี ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ทาสีอาคาร และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีงามร่วมกับนักเรียนและคณะครู รวมถึงทำกิจกรรมพิเศษงานประดิษฐ์อุปกรณ์ของใช้จากไม้ไอศกรีม การทำพวงกุญแจจากเรซิ่น และการเล่นเกมร่วมกับนักเรียน ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ซึ่งเป็นพันธมิตรของเราที่ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี สำหรับกิจกรรมพิเศษ Volunteer Day 1 วัน ในโรงเรียนครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีงามของอาสาสมัครจากธนาคารแห่งอเมริกาทุกคน โดยเฉพาะเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่มีแต่ความดีใจของนักเรียนถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่ง”

นางรุ่งทิวา ปรมัตถ์วิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า “คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปากช่อง  (จันทรานุมาศวิทยาคาร) ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งอเมริกาที่ได้ร่วมแรงร่วมในกันมาจัดกิจกรรมจิตอาสา Volunteer Day ร่วมกับนักเรียนและครู และขอขอบคุณมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ที่เป็นสื่อกลางช่วยประสานงานจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้ ธนาคารแห่งอเมริกาเป็นองค์กรแรกที่มาจัดกิจกรรมในโรงเรียนของเรานับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเพื่อให้ได้มีอนาคตที่สดใส เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงมีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

องค์กรหรือผู้สนใจที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF รวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิสามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ไลน์แอปพลิเคชัน @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai  หรือคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

จากภาพ: นางนิดา ภักดีกุลสัมพันธ์ (แถวยืนหน้า – ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางรุ่งทิวา ปรมัตถ์วิโรจน์ (แถวยืนหน้า –ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวยืนกลาง-ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครธนาคารแห่งอเมริกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) จังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่ธนาคารแห่งอเมริกาจัดกิจกรรมจิตอาสา Volunteer Day พัฒนาโรงเรียน ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้  จัดสวนหย่อม ทาสีอาคาร และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF

Related posts