📢📢เชิญชวนประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :

📢📢เชิญชวนประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :

📍ด้านผู้สูงอายุ

📍ด้านเด็กและเยาวชน

📍ด้านคนพิการ

📍ด้านสตรีและครอบครัว

📍ด้านการให้คำปรึกษา

📍ด้านกีฬา

📍ด้านอาชีพ

📍ด้านปฐมพยาบาล

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

#คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และจำนวนผลงาน

#กำหนดส่งผลงาน

วันนี้ –  20 ธันวาคม 2565

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โทร 0 2659 6287 และ 0 2659 6395

อีเมล supasit.k@dsdw.go.th

Related posts