รัฐเมินแก้ปัญหาอาหารสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่อนหนังสือทวงถามความช่วยเหลือต้นทุนวัตถุดิบแพง เรียกร้องปรับราคาขายตามต้นทุน หวั่นโรงงานปิดกิจการ :

รัฐเมินแก้ปัญหาอาหารสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่อนหนังสือทวงถามความช่วยเหลือต้นทุนวัตถุดิบแพง เรียกร้องปรับราคาขายตามต้นทุน หวั่นโรงงานปิดกิจการ :

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีหนังสือทวงถามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ ไปยังนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หลังส่งหนังสือฉบับก่อนหน้าไปแล้ว 2 เดือน ไร้เสียงตอบรับ

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เผยว่า สมาคมได้พยายามนำเสนอปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2564 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาดำเนินการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกรอบ WTO โดยมีเงื่อนไขการจำกัดจำนวนนำเข้า และเวลานำเข้าในช่วงสั้นๆ (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อเสนอ 1 จาก 3 ข้อ ที่ สมาคมร้องขอ ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับลดลงได้ วันที่ 2 กันยายน 2565 สมาคมได้มีหนังสือไปถึงรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ขอให้รัฐปรับนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์อีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือใด

สถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ (บาท/กก.)

ปี 2564 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65
ข้าวโพด 10.05 12.95 13.24 13.12 12.51 12.05 11.83 12.25
ปลายข้าว 11.98 12.75 13.15 13.48 13.19 12.42 12.67 13.00
มันสำปะหลัง 7.79 8.57 9.01 9.35 9.30 9.32 9.45 9.25
ข้าวสาลี 8.94 13.60 14.00 13.50 13.50 14.00 14.00 14.25
กากถั่วเหลือง 16.51 21.51 21.54 21.73 20.74 22.68 23.08 23.15

นายพรศิลป์ฯ กล่าวต่อว่า สมาคมคงอยู่เฉยไม่ได้ เพราะมีสมาชิกร้องเรียนเข้ามาว่าได้ยื่นเสนอโครงสร้างต้นทุนเพื่อขอปรับราคาจำหน่ายอาหารสัตว์ (Price list) ตามต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น ไปยังคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง แต่ถูกปฏิเสธมาโดยตลอด การขอปรับราคาจำหน่ายอาหารสัตว์ (Price list) ครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปถึงปี 2555 ซึ่งตอนนั้นราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักกว่า 70% ในการผลิตอาหารสัตว์มีราคาต่ำกว่าปัจจุบันนี้อย่างมาก

 ปี ราคาสูงสุด

ในปี 2555

ราคาสูงสุด

ในปี 2565

ส่วนต่าง

(บาท/กก.)

ส่วนต่าง

%

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (บาท/กก.) 11.60 13.24 1.64 14
กากถั่วเหลือง (บาท/กก.) 19.60 23.15 3.55 18
มันเส้น (บาท/กก.) 7.67 9.45 1.78 23

นายพรศิลป์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สมาคมได้คาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์จะยังคงสูงต่อเนื่องไปอีก 6 เดือนต่อจากนี้ จากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงมีความไม่แน่นอน และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงอย่างมากเป็นประวัติการณ์ (อัตราแลกเปลี่ยนใน ปี 2555 อยู่ที่ 30-31 บาท/เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่ปี 2565 อยู่ที่ 36-37 บาท/เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) จึงต้องมีหนังสือติดตามความคืบหน้าไปอีกฉบับเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา “ขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำแบบเร่งด่วนที่สุด คือ การอนุมัติปรับราคาจำหน่ายอาหารสัตว์ (Price list) ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นในทันที เช่นเดียวกับที่ทำให้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และต้องทำควบคู่ไปกับการปรับลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย

 

Related posts