พม. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ 100 วัน เหตุการณ์ความรุนแรง จ.หนองบัวลำภู พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง :

พม. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ 100 วัน เหตุการณ์ความรุนแรง จ.หนองบัวลำภู พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง :

วันที่ (12 ม.ค. 66) เวลา 07.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) พร้อมผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ 100 วัน ให้กับดวงวิญญาณผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 พร้อมทั้งร่วมไว้อาลัย โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จากนั้น ได้มอบเงินสงเคราะห์สำหรับเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 52 ราย ใน 28 ครอบครัว ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 13 ราย คนพิการ จำนวน 12 ราย และผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 12 ราย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร เพื่อเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ (ชั่วคราว) และมอบโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาให้แก่ทีมเยาวชน อีกทั้งได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

นายธนสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ตนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ได้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ 100 วัน ให้กับดวงวิญญาณผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น กระทรวง พม. ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. (นายจุติ  ไกรฤกษ์) ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุจนกระทั่งถึงวันนี้ อีกทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์ 40 ทีม เพื่อเข้าช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว ให้ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพจิต การจัดหาทุนการศึกษา การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพเสริมรายได้ การให้คำปรึกษาเรื่องหนี้สิน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต และการจัดทำแผนชุมชน ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาของตนเองได้ และกลับมาดำเนินชีวิตที่เข้มแข็ง เป็นปกติสุข โดยเร็วที่สุด

#ช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชม

#พมช่วย24ชม

#ข่าวพม.

Related posts