สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-13 มกราคม 2566 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-13 มกราคม 2566 :

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 801 บาท เป็นหาบละ 804 บาท

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 656 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากประเทศอาร์เจนตินากำลังเผชิญกับความแห้งแล้ง ทำให้ความชุ่มชื้นในดินไม่เพียงพอต่อพืชที่ลงปลูกไปในช่วงแรก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลผลิตฤดูกาล 2565/66 ก่อนที่จะมีการประกาศรายงานอุปสงค์-อุปทานโลก (WASDE) ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลผลิตจะถูกปรับลดลงมาจากเดิม 55 ล้านตันเป็น 53 ล้านตัน ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ผลผลิตประเทศบราซิลจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 126 ล้านตันเป็น 126.3 ล้านตัน เนื่องจากเขตพื้นที่เพาะปลูกได้รับปริมาณน้ำฝนดีมาโดยตลอด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 23.40 บาท สำหรับการเพาะปลูกในประเทศอาร์เจนตินาสภาพอากาศยังค่อนข้างแห้งแล้ง ในขณะที่ประเทศบราซิลเริ่มต้นเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว แต่อาจจะช้ากว่าที่คาดการณ์เนื่องจากปริมาณฝนที่ตก

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,493 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 474.6 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลืองราคาปรับเพิ่มขึ้น ตลาดติดตามรายงานอุปสงค์-อุปทานโลก (WASDE) ที่นักวิเคราะห์คาดว่าผลผลิตถั่วเหลืองประเทศอาร์เจนตินาจะถูกปรับลดลงเป็น 46.7 ล้านตัน จาก 49.5 ล้านตัน จากความแห้งแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และในกรณีที่สถานการณ์ความแห้งแล้งยังคงอยู่ ผลผลิตอาจจะถูกปรับลดลงไปอยู่ในช่วง 40-45 ล้านตัน โดยในปีที่ผ่านมามียอดการผลิต 43.9 ล้านตัน สวนทางกับประเทศบราซิล ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 152 ล้านตัน เป็น 152.3 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่ดีต่อการเจริญเติบโต

      แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การจับปลาที่ประเทศเปรู ปริมาณปลาที่จับได้จริงอยู่ที่ประมาณ 60% ของโควต้า โดยเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน สำหรับฤดูกาลจับปลานี้ ซึ่งยังมีความกังวลว่าปริมาณปลาที่จะจับได้จริงจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังคงทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อและสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวลดลง

ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ราคาทรงตัวในระดับสูง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 492 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 526 เหรียญสหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 475 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,550 บาท เป็นกระสอบละ 1,600 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,320 บาท เป็นกระสอบละ 1,430 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 96-100 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 96)  โดยสภาวะการค้าสุกรขุนทั่วประเทศราคายืนแข็ง แนวโน้มเป็นขาขึ้นช่วงสัปดาห์หน้าก่อนถึงวันตรุษจีน 22 มกราคม 2566

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.60 บาท เป็นไปตามกลไกตลาด สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Related posts