พม. เร่งช่วยเหลือเยียวยาเด็กถูกล่วงละเมิด ที่ จ.นครรราชสีมา และ จ.พัทลุง :

พม. เร่งช่วยเหลือเยียวยาเด็กถูกล่วงละเมิด ที่ จ.นครรราชสีมา และ จ.พัทลุง :

กรณีการนำเสนอข่าวครูสอนศิลปะของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมา มีเพศสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 พร้อมทั้งถ่ายคลิป และข่าวครูอัตราจ้างล่วงละเมิดและอนาจารเด็กกว่า 20 คน ที่จังหวัดพัทลุง นั้น

เมื่อวันที่ (18 ม.ค. 66) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กรณีเกิดเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (สนง.พมจ.นครราชสีมา) และบ้านพักเด็กและครอบครัว (บพด.) จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อประชุมทีมสหวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว และหารือแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดย บพด.จังหวัดนครราชสีมาจะเข้าคุ้มครองสิทธิแก่เด็กและครอบครัว โดยจะจัดหาที่พักชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย และ สนง.พมจ.นครราชสีมา จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและพูดคุยข้อเท็จจริงเพื่อประเมินทางสังคมกับครอบครัว และวางแผนการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. ต่อไป นอกจากนี้ โรงพยาบาลโนนสูงจะประเมินสุขภาพจิตให้กับเด็กผู้เสียหายรวมทั้งผู้ปกครอง และโรงเรียนของเด็กจะช่วยคงสถานภาพทางการศึกษาและให้เด็กสามารถเรียนออนไลน์จนกว่าจะจบภาคการศึกษานี้ โดยคณะครูจะจัดทำใบงานรวมทั้งการสอบต่างๆ อีกทั้งโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงต่อไป

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเหตุการณ์ที่จังหวัดพัทลุง  เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ของ สนง.พมจ.พัทลุง จะพาเด็กผู้เสียหายไปเยียวยาสภาพจิตใจและพักฟื้นที่ บพด.จังหวัดพัทลุง เพื่อความปลอดภัยและให้แพทย์เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด  อีกทั้งให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาดูแลเยียวยาสภาพจิตใจ พร้อมประสานโรงเรียนช่วยจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน ส่วนเรื่องคดีความจะช่วยติดตามให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

หากพบเห็นเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกกระทำความรุนแรง สามารถแจ้งเหตุ 24 ชม. ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 และแอปพลิเคชั่น “คุ้มครองเด็ก” หรือติดต่อ สนง.พมจ. และ บพด. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

#ช่วย24ชม

#พมช่วย24ชม

#ข่าวพม

Related posts