“ภูมิทัศน์สื่อเกาหลี…เขาไปถึงไหนกันแล้ว” :

“ภูมิทัศน์สื่อเกาหลี…เขาไปถึงไหนกันแล้ว” :

นายอภิชาติ์ หงส์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจ Bec Studio ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ภูมิทัศน์สื่อเกาหลี และโอกาสในการร่วมผลิตเนื้อหาไทย-เกาหลี” (Korean Media Landscape and the Opportunities for Thai-Korean Co-production) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช.สายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ,ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และมุมมองทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจในการร่วมผลิตรายการ โดยมี Mr. Ju Young Lee , Mr. Michael Jung, คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา เข้าร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง ณ ห้อง Sapphire โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค

Related posts