ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระกรรมฐาน องค์การศาสนาพุทธโลก :

กิจกรรมวันนี้ อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 06.39 น. ถึง  09.39 น. ตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระกรรมฐาน องค์การศาสนาพุทธโลก เชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระกรรมฐาน พระเกจิอาจารย์ 6 วัด จำนวน 12 รูป :

รายนามพระเถระที่อาราธนานิมนต์มาร่วมงาน

1.หลวงปู่คำแปลง ปุณฺณชิ วัดหนองบัวคำแสน จ.หนองบัวลำภู

2.พระราชสุเมธี หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณฺโณ วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

3.พระวิมลศีลาจารย์ หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนฺทโร วัดบรมนิวาส กทม.

4.หลวงพ่อสามเรือน ปุญฺเญสโก วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

5.หลวงพ่อจำปี นรเสฏฺโฐ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

6.หลวงพ่อเสมอ วัดพิชัย กรุงเทพฯ พร้อมพระติดตามรวมจำนวน 12 รูป

ภายในงานมีการแสดงพระธรรมเทศนา ให้โอวาทธรรม โดยพระราชสุเมธี หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณฺโณ ณ องค์การศาสนาพุทธโลก อาคาร AEC INTERNATIONAL ห่างจากแยกลำสาลี ๕๐ เมตร บางกะปิ กทม.

Related posts