พม. จับมือเครือข่าย ปั้นแกนนำเด็กและเยาวชนเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 :

พม. จับมือเครือข่าย ปั้นแกนนำเด็กและเยาวชนเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 :

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การเป็นยุวทูตคุณธรรมขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก” ให้กับสภาเด็กและเยาวชน ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เครือข่ายเด็กพิการ และผู้นำเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดี ดย. และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อาทิ มีความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจเทคโนโลยี นวัตกรรม มีวิจารณญาณ  สื่อสารต่อบุคคลและสาธารณชน มีจิตอาสา อัพเดตข้อมูลข่าวสาร และรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง พม. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับแกนนำเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ในการเป็นจิตอาสาทำความดีและเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนให้เป็นยุวทูตคุณธรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในสังคมไทยทั้งระดับประเทศและสังคมโลกอย่างเข้มแข็งต่อไป

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่แกนนำเด็กและเยาวชนจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ได้แก่ “การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในการสนับสนุนส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo – economics)” โดย นายปรเมธี วิมลศิริ อดีตปลัดกระทรวง พม. “นโยบายระหว่างประเทศในสถานการณ์การเมืองโลก (Geopolitics) (แกะในฝูงหมาป่า) โดย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ “ความมั่นคงทางพลังงานกับภูมิรัฐศาสตร์ (Energy security and geopolitics) โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

Related posts