สมาคมนักจัดรายการวิทยุอุดรธานี จัดอบรมพิธีกร – พิธีการ รุ่นที่ 3  เนื่องในโอกาสวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ :

สมาคมนักจัดรายการวิทยุอุดรธานี จัดอบรมพิธีกร – พิธีการ รุ่นที่ 3  เนื่องในโอกาสวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ :

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมปั้นหยา รีสอร์ท โฮเต็ล นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอบรมพิธีกร – พิธีการ รุ่นที่ 3 โดยมี พ.ต.ท.พิชญ์ทักไชย ท้าวพา นายกสมาคมนัดจัดรายการวิทยุอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานอบรมพิธีกร – พิธีการ รุ่นที่ 3 โดยมีหน่วยงานราชการ องค์เอกชน สื่อมวลชน และนักจัดรายการวิทยุอุดรธานี ร่วมรับการอบรม จำนวน 95 ท่าน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ อาทิ

1.พ.ต.ท.พิชญ์ทักไชย ท้าวพา นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุอุดรธานี บรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพกับการสื่อสาร”

2.อาจารย์ยอดยิ่ง  ราษฎร์ตั้งใจ บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเป็นพิธีกร ศาสนพิธี งานกุศลพิธีในหน่วยงานต่างๆ”

3.พ.ท.สุธี สุขสากล บรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพในการพูดและภาษาที่สับสน”

4.อาจารย์ทองสุข มันตามัน บรรยายเรื่อง “จิตสำนึกในการบริการและการบริหารจัดการพิธีการ”

5.นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี บรรยายเรื่อง “การฝึกปฏิบัติการพูดแบบไม่เตรียมการ”

เพื่อผู้ได้รับการอบรมจักได้ใช้ความรู้จากการอบรมในครั้งนี้จัดการรูปแบบในพิธีการในงานพิธีต่างๆ เรื่องการใช้คำพูดอักขระในการพูด บุคลิกภาพในการพูดและการใช้ไมโครโฟน เพื่อใช้ในการดำเนินการวิธีการพิธีกรในพื้นที่ต่อไป

Related posts