สมาคมเครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน เดินหน้าเปิดเวที “ร่วมหาทางออกวิทยุชุมชน หลังปี 2567” หวั่นกลุ่มทุนครอบงำ ประมูลคลื่นความถี่วิทยุ :

สมาคมเครือข่ายสื่อฯ ภาคอีสาน เดินหน้าเปิดเวที “ร่วมหาทางออกวิทยุชุมชน หลังปี 2567” หวั่นกลุ่มทุนครอบงำ ประมูลคลื่นความถี่วิทยุ :

.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน กล่าวว่า ปัจจุบันคลื่นความถี่และการประกอบกิจการของสื่อ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มธุรกิจสื่อมวลชน ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะมีการนำสื่อมาใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนในทุกด้าน สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่น ในประเด็น “ร่วมหาทางออกวิทยุชุมชน หลังปี 2567” ขึ้น เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปรับตัวและวางบทบาทการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกันเอง โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงสื่อจากอำนาจรัฐ และกลุ่มทุน

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า “วิทยุกระจายเสียง” เป็นสื่อมวลชนที่มีความสามารถเข้าถึง ประชาชนในเขตชนบทได้อย่างทั่วถึง ในขณะที่สื่ออื่นๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และโทรทัศน์ สามารถเข้าถึงแต่เฉพาะประชาชนในเขตชุมชนเมือง ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องรับวิทยุมีราคาไม่สูงมากนัก แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ก็สามารถฟังวิทยุได้จากเครื่องรับประเภททรานซิสเตอร์ และยังสามารถนำติดตัวเคลื่อนย้ายไปได้ทุกหน ทุกแห่ง สื่อวิทยุชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเมืองและการพัฒนาประเทศผ่านการถ่ายทอด ความรู้หรือข่าวสารที่ง่าย ตรงไปตรงมาและกระชับ แต่มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สื่อวิทยุชุมชนจึงมีความสำคัญในการทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการประสานความคิด และสร้างความเชื่อถือศรัทธาทางการเมืองการปกครองให้แก่ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน จึงได้จัดเวทีเสวนา “ร่วมหาทางออกวิทยุชุมชน หลังปี 2567” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิทยากรที่คร่ำหวอดในวงการวิทยุ ได้แก่ นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. ,เภสัชกรหญิง อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ,นายขวัญประชา ระเริง ประธานชมรมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุ ภาครัฐ และ น.ส.วดาวรรค์ พงศนันทน์ กรรมการสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุ ภาคประชาชน ดำเนินรายการโดย คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ สื่อมวลชนอิสระ อดีตผู้บริหาร อสมท. อดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

โดยในภาคเช้า เป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คุณธรรม ศรีอีสาน” ประจำปี 2566 และการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทวิทยุภาคประชาชน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ไม่ใช่คนทำสื่อวิทยุ หรือผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชน ก็สามารถมาร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็นในเวทีดังกล่าวได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณสุพัตรา ศุขโข โทร.081-5455594

ด้าน ร.ต.ต.ภัสสะ บุญธรรม อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “คุณธรรม ศรีอีสาน” ประจำปี 2566 เปิดเผยว่า สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน มีคณะกรรมการบริหาร และสมาชิก กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 20 จังหวัด ของภาคอีสาน ได้ทำการเฟ้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ เสียสละเพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด การพนัน และสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อเข้ารับโล่เกียรติคุณ  ทั้งนี้ผู้เข้ารับโล่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับสมาคมฯ แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ารถ ค่าที่พัก อาหาร และอื่นๆ

โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กรุณามอบโล่เกียรติคุณ “คุณธรรม ศรีอีสาน” ให้กับบุคคลที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จำนวน 20 ท่าน จากหลากหลายอาชีพ โดยจะเข้ารับโล่ และร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ ตามวันเวลาดังกล่าว

Related posts