สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคม สงเคราะห์ฯ ชุดใหม่ :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคม สงเคราะห์ฯ ชุดใหม่ :

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคม สงเคราะห์ฯ ชุดใหม่ พ.ศ.2566-2569 ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งมีดังนี้ คือ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสมาคมสภา คนที่ 1 นายวิชัย ไทยถาวร รองประธานสมาคมสภา คนที่ 2 นางสมบัติ วัฒนไทย รองประธานสมาคมสภา คนที่ 3 และ พันตำรวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสมาคมสภา คนที่ 4 พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคม สงเคราะห์ฯ 25 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Related posts