พม. จัดเสวนา เรื่อง “คุกคาม ข่มขืน…ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคมไทย” ช่วยหาทางออกแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศ :

พม. จัดเสวนา เรื่อง “คุกคาม ข่มขืน…ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคมไทย” ช่วยหาทางออกแก้ปัญห…

Read More

การเคหะแห่งชาติ ปลื้มผลตอบรับ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1” :

การเคหะแห่งชาติ ปลื้มผลตอบรับ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1” : 3 พฤษภาคม 2565 ก…

Read More

พม. โดยกรมเด็ก ฯ และศูนย์ Life Di คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ :

พม. โดยกรมเด็ก ฯ และศูนย์ Life Di คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความ…

Read More

“อรรถวิชช์” ท้า แคนดิเดทผู้ว่าฯ กทม. กล้าหรือไม่ เข้ามาดูปัญหาบ้านมั่นคงริมคลองเปรม หลายบ้านผ่อนไม่ไหว ไม่อยากเข้าโครงการ เสนอให้เช่าที่ดินมั่นคงแทน แก้ปัญหาไม่ต้องสร้างที่อยู่ใหม่ :

“อรรถวิชช์” ท้า แคนดิเดทผู้ว่าฯ กทม. กล้าหรือไม่ เข้ามาดูปัญหาบ้านมั่นคงริมคลองเปรม หลายบ้…

Read More

CPF พัฒนาโมเดล “โรงเรียนต้นแบบ” เน้นวิชาการ วิชาชีพ ดิจิทัล หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED :

CPF พัฒนาโมเดล “โรงเรียนต้นแบบ” เน้นวิชาการ วิชาชีพ ดิจิทัล หนุนโครงการสานอนาค…

Read More