รมว.พม. ย้ำทำงานเป็นมืออาชีพ พร้อมใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คุ้มครองผู้เสียหายค้ามนุษย์ :

รมว.พม. ย้ำทำงานเป็นมืออาชีพ พร้อมใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คุ้มครองผู้เสีย…

Read More

รมว.พม. ชูทำงานแบบบูรณาการ เพื่อคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ ในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue” :

รมว.พม. ชูทำงานแบบบูรณาการ เพื่อคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ ในงานเสวนา …

Read More

นักวิชาการชี้ ธุรกิจโทรคมนาคม ต้องปรับตัว :

นักวิชาการชี้ทำไมโอเปอเรเตอร์ Telco ต้องเปลี่ยนเป็น Techco บริษัทเทคโนโลยี หน่วยงานรัฐ ต้อ…

Read More