“ป๋อ ณัฐวุฒิ” รวมดาวรุ่นใหญ่ใน “คู่เวร” ! ฟาดฟันฝีมือการแสดงระดับเหนือชั้น :

“ป๋อ ณัฐวุฒิ” รวมดาวรุ่นใหญ่ใน “คู่เวร” ! ฟาดฟันฝีมือการแสดงระดับเหนือชั้น : “คู่เวร” ช่อง…

Read More

“แชมป์ ชนาธิป” รับบท “พ่อหนุ่มสายเปย์” ห่างจอนาน อ้อนชวนดู “อ้อมฟ้าโอบดิน” :

“แชมป์ ชนาธิป” รับบท “พ่อหนุ่มสายเปย์” ห่างจอนาน อ้อนชวนดู “อ้อมฟ้าโอบดิน” : ห…

Read More

การขยายสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบถ้วนหน้า :

การขยายสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบถ้วนหน้า : โครงการเงินอุดหนุนเพื…

Read More

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการคุ้มครองเด็กและครอบครัวอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและการจัดการรายกรณี :

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการคุ้มครองเด็กและครอบครัวอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและการจัดการรายกรณี ต…

Read More

การเคหะแห่งชาติมอบโอนสาธารณูปโภคฯ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 ให้อยู่ในความดูแล ของเทศบาลเมืองคลองหลวง :

การเคหะแห่งชาติมอบโอนสาธารณูปโภคฯ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 ให้อยู่ในความดูแล ขอ…

Read More

รมว.พม. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” :

รมว.พม. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ…

Read More

พม. เคาะ (ร่าง) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และประเด็นสมัชชาสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2565 :

พม. เคาะ (ร่าง) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และประเด็นสมัชชา…

Read More

พม.จัดประชุม คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่…) พ.ศ. …  พร้อมสนับสนุนเงินกู้ประกอบอาชีพ ปลอดดอกเบี้ย กว่า 105 ล้านบาท :

พม.จัดประชุม คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่…) พ.ศ. &#8…

Read More