วว. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญสาขาอาหาร ฟรี! :

วว. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญสาขาอาหาร ฟรี! : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว…

Read More

มูนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” รุ่นที่ 17 :

มูนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง” รุ่นที่ 17 : …

Read More

อนุกรรมการ ก.ตร. ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย :

อนุกรรมการ ก.ตร. ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย : เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มิ.ย. 67 เวลา…

Read More