อนุกรรมการ ก.ตร. ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย :

อนุกรรมการ ก.ตร. ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย :

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มิ.ย. 67 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร.(บร)/รองประธานอนุกรรมการ(1) มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) เป็นผู้แทนเข้าร่วม “การประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ครั้งที่ 6/2567”

โดยมี พล.ต.อ.วินัย ทองสอง เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุทฒิ รองประธานอนุกรรมการ(2) พล.ต.ท. ธนู ชัยนุกูลศิลา รองประธานอนุกรรมการ(3) และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น2 อาคาร1 ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

Related posts