บูรณาการ กทม.รุ่นที่1 จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) :

บูรณาการ กทม.รุ่นที่1 จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) : ในวันเสารที่ 6 กรกฎาคม 2567 คณะอาจารย์…

Read More

ตามนโนบาย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. ประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบาย :

ตามนโนบาย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. ประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบาย : วันที่ …

Read More