กรมปศุสัตว์ เตือนลักลอบนำเข้าเนื้อและซากสุกร ผิดกฎหมาย พร้อมสร้างความเป็นธรรมให้ผู้เลี้ยง ตามเป้าหมาย Zero ASF :

กรมปศุสัตว์ เตือนลักลอบนำเข้าเนื้อและซากสุกร ผิดกฎหมาย พร้อมสร้างความเป็นธรรมให้ผู้เลี้ยง …

Read More