การเคหะแห่งชาติจัดแสดงนิทรรศการหัวข้อ “บ้านรักษ์โลก” ร่วมกับกระทรวงพลังงานและศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2565 :

การเคหะแห่งชาติจัดแสดงนิทรรศการหัวข้อ “บ้านรักษ์โลก” ร่วมกับกระทรวงพลังงานและศูนย์การค้าสย…

Read More