‘ชินกร ขจรแสง’ ต้นกล้าพลเมืองดี “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ” ส่งต่อความสำเร็จสู่ชุมชน :

‘ชินกร ขจรแสง’ ต้นกล้าพลเมืองดี “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระ…

Read More