“ซีพีเอฟ” จับมือเครือข่ายชุมชน เดินหน้าโครงการ “กับดักขยะทะเล” ร่วมฟื้นฟูทะเลสะอาด :

“ซีพีเอฟ” จับมือเครือข่ายชุมชน เดินหน้าโครงการ “กับดักขยะทะเล” ร่ว…

Read More