พม.เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่  ขณะที่การเคหะแห่งชาติสนับสนุนน้ำช่วยดับเพลิง :

พม.เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ขณะที่การเคหะแห่งชาติสนับสนุนน…

Read More