“พลเอก ประวิตร” เคาะเพิ่ม 15 เมืองอัจฉริยะประเทศไทย เตรียมเสนอ 3 เมืองร่วมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน :

“พลเอก ประวิตร” เคาะเพิ่ม 15 เมืองอัจฉริยะประเทศไทย เตรียมเสนอ 3 เมืองร่วมเครือข่ายเมืองอั…

Read More