รมว.พม. ชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องทุจริตในการเคหะแห่งชาติ พร้อมให้ตรวจสอบ ยันคนจนต้องมีที่อยู่ ประชาชนต้องได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น :

รมว.พม. ชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องทุจริตในการเคหะแห่งชาติ พร้อมให้ตรวจสอบ ยันคนจนต้องม…

Read More