รมว.พม. ชูทำงานแบบบูรณาการ เพื่อคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ ในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue” :

รมว.พม. ชูทำงานแบบบูรณาการ เพื่อคุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ ในงานเสวนา …

Read More