รมว.พม. มอบแว่นตาให้กลุ่มเปราะบาง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” รุ่นที่ 2 :

รมว.พม. เดินหน้ามอบแว่นตาให้กลุ่มเปราะบาง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแว่นต…

Read More