รมว.พม. ยืนยันจัดหาบ้านที่คนไทยสามารถรับภาระได้ สอดคล้องแนวคิด UN “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ระหว่างร่วมงาน WUF 11 ที่โปแลนด์  ด้านอียิปต์รับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในปี 2024 :

รมว.พม. ยืนยันจัดหาบ้านที่คนไทยสามารถรับภาระได้ สอดคล้องแนวคิด UN “ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง…

Read More