การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคม :

การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคม :

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อไปรับนายเอกชัย ชาญประโคน ออกจากที่พักอาศัยและเดินทางต่อไปยังบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพานายเอกชัยไปยื่นใบลาออกจากบริษัทดังกล่าว และเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า นายเอกชัย ชาญประโคน เป็นคนพิการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม ไปสมัครทำงานที่ใดก็ได้รับค่าจ้างในจำนวนที่น้อย ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซ้ำยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถานที่ทำงาน จึงยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพ้ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาติจึงได้ให้ความช่วยเหลือนายเอกชัย โดยการพามาสมัครทำงานที่บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ และพักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า โดยเสียค่าเช่าเพียงเดือนละ 999 บาท ตามนโยบายรัฐบาล

Related posts